Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở Đồng bằng châu thổ sông Hồng có nhiều chân ruộng cao bạc màu và các ô trũng là do

Ở Đồng bằng châu thổ sông Hồng có nhiều chân ruộng cao bạc màu và các ô trũng là do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở Đồng bằng châu thổ sông Hồng có nhiều chân ruộng cao bạc màu và các ô trũng là do


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở Đồng bằng châu thổ sông Hồng có nhiều chân ruộng cao bạc màu và các ô trũng là do có đê sông ngăn lũ, vùng trong đê không được bồi đắp phù sa hằng năm (sgk Địa lí 12 trang 33)

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn