Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở gà, gen A quy định lông vằn , a : không vằn nằm trên NST g

Ở gà, gen A quy định lông vằn , a : không vằn nằm trên NST g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở gà, gen A quy định lông vằn , a : không vằn nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Trong chăn nuôi người ta bố trí cặp lai phù hợp, để dựa vào màu lông biểu hiện có thể phân biệt gà trống , gà mái ngay từ lúc mới nở . Cặp lai phù hợp là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phép lai A cho đời con 100% lông vằn => loại

Phép lai B cho đời con: con trống: có cả lông vằn và không vằn, con mái cũng có cả lông vằn và không vằn => loại

Phép lai C: con mái lông vằn, con trống có 2 kiểu hình lông vằn và không vằn => loại

Phép lai D: con mái lông vằn, con trống không vằn => thỏa mãn điều kiện.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn