Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài động vật xét hai căp gen quy định hai tính trạng,

Ở một loài động vật xét hai căp gen quy định hai tính trạng,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật xét hai căp gen quy định hai tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Các gen nằm trên NST thường, phân ly độc lập. Cho P thuần chủng về 2 cặp tính trạng tương phản lai với nhau thu được F1 . Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Cho các cá thể F2 giao phối ngẫu nhiên, số kiểu giao phối tối đa là bao nhiêu ? Biết không có đột biến xảy ra:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cho P thuần chủng về 2 cặp tính trạng tương phản lai với nhau thu được F1=> F1 dị hợp 2 cặp gen phân ly độc lập

=> F2 có 9 kiểu gen

Chọn 1 kiểu gen của đực ngẫu nhiên thì có 9 kiểu giao phối với con cái

Chọn 1 kiểu gen trong những kiểu gen còn lại thì có 8 cách giao phối với con cái ( trong bài này gen trên NST thường và vai trò đực cái không xét, tức đực Aa x cái aa và cái aa x đực Aa chỉ xét là 1 kiểu giao phối )

Tương tự, kiểu gen cuối cùng chỉ còn 1 kiểu giao phối

=> Tổng số kiểu giao phối : 9 + 8 + 7 +...+ 2+1 = 45

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn