Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài động vật xét một gen có 2 alen A và a nằm trên NST thường thế hệ xuất phát của một quần t

Ở một loài động vật xét một gen có 2 alen A và a nằm trên NST thường thế hệ xuất phát của một quần t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài động vật, xét một gen có 2 alen A và a nằm trên NST thường, thế hệ xuất phát của một quần thể có tần số alen A ở 2 giới lần lượt là 0,4 và 0,2. Qua hai thế hệ ngẫu phối, quần thể đạt đến trạng thái cân bằng di truyền. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá. Cấu trúc quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi cân bằng di truyền, tần số alen A ở quần thể là: (frac{{0,4 + 0,2}}{2} = 0,3 to a = 0,7)

Cấu trúc di truyền của quần thể khi cân bằng di truyền là 0,09AA : 0,42Aa: 0,49aa.

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn