Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài lúa, khả năng chịu  mặn được quy định bởi một gen

Ở một loài lúa, khả năng chịu  mặn được quy định bởi một gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài lúa, khả năng chịu  mặn được quy định bởi một gen đơn gồm 2 alen trong đó R quy định khả năng chịu mặn và trội hoàn toàn so với r. Một quần thể lúa ở trạng thái cân bằng di truyền ở trạng thái nói trên. Trong một ruộng thí nghiệm, người ta thấy 51% số hạt thu được có thể mọc trên môi trường ngập mặn. Tần số tương đối của hai alen trong quần thể này là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có hạt mọc là : R- , hạt không mọc là rr 

Tỉ lệ rr = 1- 0,51 = 0,49

=> r = 0,7 , R = 0,3

=> Đáp án A .

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn