Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, cho một cây quả vàng mang 2 cặp gen dị

Ở một loài thực vật, cho một cây quả vàng mang 2 cặp gen dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, cho một cây quả vàng mang 2 cặp gen dị hợp tự thụ phấn, đời F1 thu được 43,75% quả đỏ, 56,25% quả vàng. Trong số những cây quả đỏ ở F1, tỉ lệ cây thuần chủng là bao nhiêu?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

F1 dị hợp 2 cặp gen (cây quả vàng) tự thụ phấn tỷ lệ kiểu hình ở F2: 9 vàng: 7 đỏ => tương tác bổ sung, khi có 2 alen trội => quả vàng, còn lại => quả đỏ.

các quả đỏ gồm có các kiểu gen:1Aabb:2Aabb:1aaBB:2aaBb:1aabb => tỷ lệ đồng hợp là 3/7

đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn