Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loại thực vật sinh sản  bằng hình thức tự thụ phấn ngh

Ở một loại thực vật sinh sản  bằng hình thức tự thụ phấn ngh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loại thực vật sinh sản  bằng hình thức tự thụ phấn nghiêm ngặt có A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng . Thế hệ xuất phát P có 100 các thể đề có kiểu hình  trội , quá trình tự thụ phấn liên tục đến đời F3 thấy có tỉ lệ kiểu hình là 43 cây hoa đỏ : 21 cây hoa trắng . Trong số 100 cây  ở thế hệ P nói trên có bao nhiêu cây thuần chủng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn