Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một quần thể xét 1 gen có 2 alen: cánh dài là trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Sau khi trải qua 3

Ở một quần thể xét 1 gen có 2 alen: cánh dài là trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Sau khi trải qua 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một quần thể xét 1 gen có 2 alen: cánh dài là trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình của quần thể trên là bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Giả sử cấu trúc di truyền của quần thể là xAA:yAa:zaa (x+y+z=1)

Sau khi tự phối 3 thế hệ tỷ lệ dị hợp là (frac{y}{{{2^3}}}Aa = 0,08 to y = 0,64)

Vậy cấu trúc di truyền của quần thể trước khi tự phối là 0,2AA + 0,64Aa+0,16aa =1

Phân ly kiểu hình: 84% cánh dài: 16% cánh ngắn

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn