Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở người bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường qui định bệnh máu khó đông do gen lặn b nằm

Ở người bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường qui định bệnh máu khó đông do gen lặn b nằm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường qui định, bệnh máu khó đông do gen lặn b nằm trên NST giới tính X qui định. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị bệnh máu khó đông, có bà ngoại và ông nội bị bạch tạng. Bên phía người chồng có bố mẹ đều bình thường, có chú bị bệnh bạch tạng nhưng ông bà nội đều bình thường. Những người khác trong gia đình đều bình thường. Cặp vợ chồng này sinh được một đứa con gái bình thường, xác suất để đứa con này mang alen gây bệnh là bao nhiêu? Biết rằng mẹ của người chồng không mang alen gây bệnh bạch tạng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xét người vợ

- Có bố bị máu khó đông nên có kiểu gen XBXb

- Có ông nội và bà ngoại bị bạch tạng → bố mẹ vợ: Aa × Aa → người vợ: 1AA:2Aa

Xét người chồng:

Ông bà nội bình thường nhưng sinh con bị bệnh nên kiểu gen của ông bà nội: Aa × Aa  → người bố chồng: (1AA:2Aa)

Người mẹ chồng không mang alen gây bệnh nên có kiểu gen AA

Bố mẹ chồng: (1AA:2Aa)× AA → người chồng 2AA:1Aa

- Người chồng bình thường nên có kiểu gen XBY

Kiểu gen của cặp vợ chồng này là: (1AA:2Aa)XBXb × (2AA:1Aa)XBY ↔ (2A:1a)(XB:Xb) ×(5A:1a)(XB:Y)

→ con gái bình thường: (10AA:7Aa)(XBXB: XBXb)

Xác suất người con này mang alen gây bệnh là (1 - frac{{10}}{{17}} times frac{1}{2} approx 70,59% )

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn