Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực

Ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở những loài giao phối (động vật có vú và người), tỉ lệ đực cái xấp xỉ 1: 1 vì


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở những loài giao phối có tỉ lệ đực cái xấp xỉ 1 :1 vì cơ thể XY tạo ra giao tử X và Y với tỉ lệ ngang nhau Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn