Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở ruồi giấm xét bốn tế bào sinh trứng có kiểu gen ABabXE^DXe^d trong đó khoảng cách giữa gen A và ge

Ở ruồi giấm xét bốn tế bào sinh trứng có kiểu gen ABabXE^DXe^d trong đó khoảng cách giữa gen A và ge

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ruồi giấm, xét bốn tế bào sinh trứng có kiểu gen (frac{{AB}}{{ab}}X_E^DX_e^d), trong đó khoảng cách giữa gen A và gen B là 20cM, giữa gen D và E là 30cM. Tỉ lệ của giao tử (underline {Ab} X_E^D) thu được có thể là:

(1) 25% ( 2 ) 100% (3) 14% (4) 50%

(5) 75% (6) 3,5% (7) 0%

Có bao nhiêu phương án đúng về tỷ lệ của giao tử trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

1 tế bào sinh trứng, sau giảm phân chỉ tạo ra 1 trứng

→ tỉ lệ của giao tử (underline {Ab} X_E^D) có thể là :

100 % ↔ cả 4 trứng đều tạo ra giao tử (underline {Ab} X_E^D)

75% ↔ 3 trứng tạo giao tử (underline {Ab} X_E^D)

50% ↔ 2 trứng (underline {Ab} X_E^D)

25% ↔ 1 trứng (underline {Ab} X_E^D)

0% ↔ 0 trứng (underline {Ab} X_E^D)

Vậy các phương án đúng là: (1) (2) (4) (5) (7)

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn