Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Oxi có số hiệu nguyên từ là 8. Oxi dễ dàng:          

Oxi có số hiệu nguyên từ là 8. Oxi dễ dàng:          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxi có số hiệu nguyên từ là 8. Oxi dễ dàng:

         


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Oxi có cấu hình e: 1s22s22p4

Oxi lớp ngoài cùng có 6e dễ dàng nhận thêm 2e để trở thành ion âm

O + 2e → O2-

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn