Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Oxit cao nhất của một nguyên tố có nguyên thức X2O5.Hợp chất khí của X với hiđro có chứa 17647% hiđr

Oxit cao nhất của một nguyên tố có nguyên thức X2O5.Hợp chất khí của X với hiđro có chứa 17647% hiđr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit cao nhất của một nguyên tố có nguyên thức X2O5.Hợp chất khí của X với hiđro có chứa 17,647% hiđro về khối lượng.Vậy X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Oxit cao nhất là X2O5   => Hợp nhất với hiđro có dạng XH3

 X = 14(N) => Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn