Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử ?

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

2NaHCO3 (buildrel {{t^0}} overlongrightarrow ) Na2CO3  + CO2 + H2O là phản ứng phân hủy, các nguyên tố không có sự thay đổi số oxi hóa

=> không phải là phản ứng oxi hóa – khử

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn