Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào không đúng về ưu thế lai?

Phát biểu nào không đúng về ưu thế lai?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào không đúng về ưu thế lai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ưu thế lai là hiện tượng con lai có sức sống vượt trội so với cả bố và mẹ hoặc  trên mức  trung bình của bố và mẹ

Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ

Con lai F1 có ưu thế lai cao có tỷ lệ  kiểu hen dị hợp lớn nên nếu dùng làm giống dễ gây hiện tượng thoái hóa giống, do đó người ta không dùng con lai F1 để làm giống mà dùng vào mục đích kinh tế

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn