Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đông Nam Á lục địa?

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đông Nam Á lục địa?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đông Nam Á lục địa?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gồm nhiều quần đảo, đảo và núi lửa là đặc điểm của Đông Nam Á hải đảo. Đây không phải là đặc điểm của Đông Nam Á lục địa.

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn