Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?  

Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu không đúng là : C

Ngoại cảnh thay đổi mạnh là nguyên nhân gây nên những biến đổi của cơ thể sinh vật là học thuyết tiến hóa của Lamac .

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn