Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phát biểu ý kiến của anh (chị) về nhận định: Nếu Việt Nam tiến hành cải cách thì sẽ thoát khỏi nguy

Phát biểu ý kiến của anh (chị) về nhận định: Nếu Việt Nam tiến hành cải cách thì sẽ thoát khỏi nguy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu ý kiến của anh (chị) về nhận định: Nếu Việt Nam tiến hành cải cách thì sẽ thoát khỏi nguy cơ bị biến thành thuộc địa và trở thành nước Nhật thứ hai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhận định trên là không chính xác vì tại thời điểm giữa thế kỉ XIX Việt Nam không có đầy đủ những điều kiện cơ bản đảm bảo cho cuộc cải cách diễn ra thành công:

- Kinh tế khủng hoảng trầm trọng, mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa không phát triển được

- Xã hội bất ổn, phong trào đấu tranh chống triều đình dâng cao

- Triều đình Nguyễn bạc nhược, bảo thủ, khước từ những cải cách duy tân

- Thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược Việt Nam nên những cải cách khó lòng thực hiện được.

Chọn: B

Ý kiến của bạn