Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phong trào nông dân Tây Sơn không để lại bài học kinh nghiệm nào cho các phong trào đấu tranh ở nhữn

Phong trào nông dân Tây Sơn không để lại bài học kinh nghiệm nào cho các phong trào đấu tranh ở nhữn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phong trào nông dân Tây Sơn không để lại bài học kinh nghiệm nào cho các phong trào đấu tranh ở những giai đoạn lịch sử sau?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hạn chế của phong trào Tây Sơn:

+ Xu hướng phong kiến hóa quá sớm dẫn đến sự chia rẽ trong nội bộ của bộ chỉ huy nghĩa quân khi 3 anh em đều xưng vương ở một vùng, tạo ra một sự chia cắt mới và người nông dân không được hưởng thành quả của cuộc đấu tranh

+ Không tiêu diệt tận gốc kẻ thù là Nguyễn Ánh. Từ đó cho Nguyễn Ánh có cơ hội từng bước khôi phục cơ đồ, tiêu diệt vương triều Tây Sơn

=> Bài học kinh nghiệm rút ra:

+ Vấn đề đoàn kết nội bộ trong bộ chỉ huy

Vấn đề tiêu diệt tận gốc kẻ thù

Vấn đề phát huy sức mạnh của người nông dân: nông dân khi đặt dưới sự lãnh đạo của 1 giai cấp tiên tiến có thể dời non lấp biển

Chọn: D

Ý kiến của bạn