Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

phương pháp do Menđen sáng tạo và áp dụng, nhờ đó phát hiện

phương pháp do Menđen sáng tạo và áp dụng, nhờ đó phát hiện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

phương pháp do Menđen sáng tạo và áp dụng, nhờ đó phát hiện ra các định luật di truyền mang tên ông là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Menđen đã sử dụng phương pháp lai và phân tích con lai để phát hiện ra quy quật di truyền mang tên ông.

Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn