Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương pháp ngiên cứu của Menđen gồm các nội dung: (1) Sử d

Phương pháp ngiên cứu của Menđen gồm các nội dung: (1) Sử d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương pháp ngiên cứu của Menđen gồm các nội dung:

(1) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.

(2) Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1, F2, F3.

(3) Tiến hành thí nghiệm chứng minh.

(4) Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn.

Trình tự các bước thí nghiệm như thế nào là hợp lý:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp ngiên cứu của Menđen gồm các nội dung:

(4) Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn

(2) Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1, F2, F3.

(1) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai

(3) Tiến hành thí nghiệm chứng minh.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn