Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương trình 2( x^2 - 1 ) = x( mx + 1 ) có nghiệm duy nhất khi:

Phương trình 2( x^2 - 1 ) = x( mx + 1 ) có nghiệm duy nhất khi:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình (2left( {{x^2} - 1} right) = xleft( {mx + 1} right)) có nghiệm duy nhất khi:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (2left( {{x^2} - 1} right) = xleft( {mx + 1} right) Leftrightarrow left( {2 - m} right){x^2} - x - 2 = 0)

TH1: (2 - m = 0 Leftrightarrow m = 2), phương trình trở thành ( - x - 2 = 0 Leftrightarrow x =  - 2), phương trình có nghiệm duy nhất (x =  - 2 Rightarrow m = 2) thỏa mãn.

TH2 : (2 - m ne 0 Leftrightarrow m ne 2). Phương trình có nghiệm duy nhất ( Leftrightarrow Delta  = {left( { - 1} right)^2} + 8left( {2 - m} right) = 0 Leftrightarrow m = dfrac{{17}}{8},,left( {tm} right)).

Vậy (m = 2,,,m = dfrac{{17}}{8}).

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn