Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương trình ax^2 + bx + c = 0 có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

Phương trình ax^2 + bx + c = 0 có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình (a{x^2} + bx + c = 0) có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

TH1: (a = 0). Phương trình trở thành (bx + c = 0) có nghiệm duy nhất ( Leftrightarrow b ne 0). Khi đó phương trình có nghiệm (x = dfrac{{ - c}}{b}).

TH2: (a ne 0). Phương trình có nghiệm duy nhất ( Leftrightarrow Delta  = 0).

Vậy phương trình (a{x^2} + bx + c = 0) có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi (left{ begin{array}{l}a ne 0Delta  = 0end{array} right.) hoặc (left{ begin{array}{l}a = 0b ne 0end{array} right.).

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn