Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phương trình x + 2 = 3x - 4 có nghiệm là:

Phương trình x + 2 = 3x - 4 có nghiệm là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình (x + 2 = 3x - 4) có nghiệm là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(x + 2 = 3x - 4 Leftrightarrow 2x = 6 Leftrightarrow x = 3)

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn