Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thực chất quy luật phân li độc lập  pahrn ánh sự phân li độc lập của các NST  không tương đồng kéo theo sự phân li độc lập của các alen nằm trên NST đó

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn