Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sắp xếp theo chiều độ tăng dần độ linh động của nguyên tử hi

Sắp xếp theo chiều độ tăng dần độ linh động của nguyên tử hi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắp xếp theo chiều độ tăng dần độ linh động của nguyên tử hidro trong nhóm chức trong phân tử các chất : C2H5OH (1) , CH3COOH (2) , CH2=CHCOOH (3) , C6H5OH (4) , CH3C6H4OH (5) , C6H5CH2OH (6) là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

CH2=CHCOOH có nhóm CH2=CH- hút e => càng làm tăng phân cực liên kết O-H

          => Tính linh động của H mạnh nhất

C2H5OH có nhóm C2H5 – đẩy e => giảm tính phân cực của O-H

          => Tính linh động yếu nhất

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn