Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

sau khi lai ruồi giấm thuần chủng thân xám cánh dài với thân

sau khi lai ruồi giấm thuần chủng thân xám cánh dài với thân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

sau khi lai ruồi giấm thuần chủng thân xám cánh dài với thân đen cánh cụt được F1 thì Morgan đã thí nghiệm tiếp thế nào để phát hiện hoán vị gen ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

sau khi lai ruồi giấm thuần chủng thân xám cánh dài với thân đen cánh cụt được F1 thì Morgan đã lai phân tích ruồi cái F1để phát hiện hoán vị gen .đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn