Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sau khi thành lập nhà nước Vạn Xuân (544) Lý Bí quy định đứng đầu ban văn là

Sau khi thành lập nhà nước Vạn Xuân (544) Lý Bí quy định đứng đầu ban văn là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sau khi thành lập nhà nước Vạn Xuân (544), Lý Bí quy định đứng đầu ban văn là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau khi lên ngôi hoàng đến, Lý Bí đặt:

- Tinh Thiều đứng đầu ban văn.

- Phạm Tu đứng đầu ban võ. 

Chọn: A

Ý kiến của bạn