Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật chuyển gen ?

Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật chuyển gen ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật chuyển gen ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cừu Dolly là sinh vật được tạo ra bằng phương pháp sinh sản vô tính, không có sự biến đổi về bộ gen nên không phải là sinh vật biến đổi gen

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn