Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Số nhóm gen liên kết tối đa của ruồi giấm là:

Số nhóm gen liên kết tối đa của ruồi giấm là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Số nhóm gen liên kết tối đa của ruồi giấm là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ruồi giấm có 4 cặp NST nên có 4 nhóm gen liên kết.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn