Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sử dụng Atlat (tr.7) cho biết ngọn núi Khoan La San cao 1853

Sử dụng Atlat (tr.7) cho biết ngọn núi Khoan La San cao 1853

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sử dụng Atlat (tr.7) cho biết ngọn núi Khoan La San cao 1853m nơi “ Khi gà cất tiếng gáy trên đỉnh núi thì cả 3 nước đều nghe thấy” thuộc tỉnh:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn