Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế Nhật Bản phát triển

Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế Nhật Bản phát triển

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kỳ“ trong những năm 60-70 của thế kỷ XX là gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn