Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tập nghiệm S của phương trình log 25( x - 1 )^2 = 1 là:

Tập nghiệm S của phương trình log 25( x - 1 )^2 = 1 là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập nghiệm S của phương trình ({log _{25}}{left( {x - 1} right)^2} = 1) là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: ({log _{25}}{left( {x - 1} right)^2} = 1 Leftrightarrow {left( {x - 1} right)^2} = 25 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x - 1 = 5x - 1 =  - 5end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 6x =  - 4end{array} right.)

Tập nghiệm S của phương trình ({log _{25}}{left( {x - 1} right)^2} = 1) là: (left{ { - 4;6} right}).

Chọn: A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn