Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tập xác định của hàm số f( x ) = d - x^2 + 2xx^2 + 1 là tập hợp nào sau đây?

Tập xác định của hàm số f( x ) = d - x^2 + 2xx^2 + 1 là tập hợp nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập xác định của hàm số (fleft( x right) = dfrac{{ - {x^2} + 2x}}{{{x^2} + 1}}) là tập hợp nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Điều kiện: ({x^2} + 1 ne 0 Leftrightarrow {x^2} ne  - 1) (luôn đúng vì ({x^2} ge 0;,forall x) )

Suy ra tập xác định (D = R) .

Chọn: B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn