Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tập xác định của hàm số: f(x) =

Tập xác định của hàm số: f(x) =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập xác định của hàm số: f(x) =frac{-x^{2}+2x}{x^{2}+1}   là tập hợp nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

R

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn