Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tháng 12-1991 các nước thành viên EC họp Hội nghị cấp cao tại Maxtrich (Hà Lan) có ý nghĩa gì quan t

Tháng 12-1991 các nước thành viên EC họp Hội nghị cấp cao tại Maxtrich (Hà Lan) có ý nghĩa gì quan t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tháng 12-1991, các nước thành viên EC họp Hội nghị cấp cao tại Maxtrich (Hà Lan) có ý nghĩa gì quan trọng đối với quá trình liên kết quốc tế ở châu Âu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau 10 năm chuẩn bị, tháng 12-1991, các nước thành viên đã họp Hội nghị cấp cao tại Matxtrich (Hà Lan), đánh dấu một mốc mang tính đột phá của quá trình liên kết quốc tế ở châu Âu.

Chọn: A

Ý kiến của bạn