Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc của operon Lac

Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc của operon Lac

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc của operon Lac


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gen điều hòa R không thuộc cấu trúc của Ôperon Lac

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn