Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Thể lệch bội có điểm giống với thể đa bội là:

 Thể lệch bội có điểm giống với thể đa bội là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Thể lệch bội có điểm giống với thể đa bội là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thể lệch bội và thể đa bội có điểm giống nhau là: Hình thành từ cơ chế rối loạn sự phân ly NST trong phân bào

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn