Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hoá là

Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hoá là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hoá là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hoá là các biến dị nhỏ, riêng rẽ tích luỹ thành những sai khác lớn và phổ biến dưới tác dụng của CLTNĐáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn