Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thí nghiệm của S.Milơ năm 1953 đã chứng minh

Thí nghiệm của S.Milơ năm 1953 đã chứng minh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thí nghiệm của S.Milơ năm 1953 đã chứng minh


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Thí nghiệm của S.Milo năm 1953 đã tạo ra những chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ

Từ đó đã chứng minh các chất hữu cơ được hình thành từ các chất vô cơ trong điều kiện nguyên thuỷ của Trái đất.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn