Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thời kì nào không phải là mùa khô ở Tây Nguyên

Thời kì nào không phải là mùa khô ở Tây Nguyên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thời kì nào không phải là mùa khô ở Tây Nguyên


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tháng 5-> tháng 10 là mùa mưa ở Tây Nguyên

=> Đáp án C

Ý kiến của bạn