Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường (a) Cho đồn

Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường (a) Cho đồn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường

(a) Cho đồng kim loại vào dd sắt (III) clorua

(b) Sục khí hidro sunfua vào dd đồng (II) sufat

(c) Cho dd bạc nitrat vào dd sắt (III) clorua

(d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thí nghiệm a, b, c, d

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn