Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thuyết mang tên ra đi từ châu Phi cho rằng:

Thuyết mang tên ra đi từ châu Phi cho rằng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuyết mang tên ra đi từ châu Phi cho rằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Thuyết "Ra đi từ châu Phi cho rằng" người H.sapien hình thành từ loài H.erectus ở châu Phi rồi mới di cư sang các châu lục khác.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn