Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm nghiệm của phương trình sin 2x = 1.

Tìm nghiệm của phương trình sin 2x = 1.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm nghiệm của phương trình (sin 2x = 1.)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(sin 2x = 1 Leftrightarrow 2x = frac{pi }{2} + k2pi  Leftrightarrow x = frac{pi }{4} + kpi .)

Chọn  B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn