Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm tọa độ điểm (D) sao cho tứ giác (ABCD) là hình bình hành.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi (Dleft( {x;y} right) Rightarrow overrightarrow {AD}  = left( {x + 2;y - 1} right),,;,,overrightarrow {BC}  = left( {1;4} right))

Tứ giác (ABCD) là hình bình hành ( Leftrightarrow overrightarrow {AD}  = overrightarrow {BC}  Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + 2 = 1y - 1 = 4end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x =  - 1y = 5end{array} right.)

Vậy (Dleft( { - 1;5} right)) thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn