Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi đặ

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi đặ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi đặc điểm nào của vị trí địa lí?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn