Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tính đạo hàm của hàm số y = ln ( x^2 + x + 1 ). 

Tính đạo hàm của hàm số y = ln ( x^2 + x + 1 ). 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính đạo hàm của hàm số (y = ln left( {{x^2} + x + 1} right)).


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có (y = ln left( {{x^2} + x + 1} right) Rightarrow y' = dfrac{{{{left( {{x^2} + x + 1} right)}^prime }}}{{{x^2} + x + 1}} = dfrac{{2x + 1}}{{{x^2} + x + 1}})

Chọn  B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn