Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính độ dài các cạnh của tam giác.

Tính độ dài các cạnh của tam giác.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính độ dài các cạnh của tam giác.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có BC = 5.

Xét tam giác vuông AOB, theo định lý py-ta-go ta có :

OA2 + OB2 = AB2

=> AB2 = 25 => AB = 5

Tương tự với tam giác vuông AOC ta có AC = 2 √5

Ý kiến của bạn