Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Tính trạng do gen thuộc vùng không tương đồngnằm trên NST g

 Tính trạng do gen thuộc vùng không tương đồngnằm trên NST g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Tính trạng do gen thuộc vùng không tương đồngnằm trên NST giới tính X quy định có bao nhiêu đặc điểm phù hợptrong các đăc điểm sau đây?(1) Tính trạng lặn dễ biểu hiện ở giới dị giao.(2) Có hiện tượng di truyền chéo(3) Tính trạng không bao giờ biểu hiện ở giới đồng giao.(4) Lai thuận và lai nghịch có thể cho kết quả khác nhau.(5) Mẹ (XX) dị hợp sẽ luôn sinh ra hai dạng con đực với tỉ lệ ngang nhau.(6) Bố (XY) bị bệnh sẽ sinh ra tất cả các con đực đều không bị bệnh.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải:(1)-đúng, chỉ cần một alen lặn đã biểu hiện ở giới dị giao(2)-đúng, XaY truyền Xa cho con giới XX ở thế hệ sau(3)-sai, tính trạng được biểu hiện khi có kiểu gen đồng hợp lặn(4)-đúng(5)-đúng, cho 2 giao tử Xa và XAvới tỉ lệ bằng nhau(6)-sai, nếu mẹ bị bệnh thì tất cả các con đực mới bị bệnhChọn đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn