Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trình độ thâm canh của Đồng bằng sông Hồng ở mức:

Trình độ thâm canh của Đồng bằng sông Hồng ở mức:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình độ thâm canh của Đồng bằng sông Hồng ở mức:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Kiến thức lớp 12 bài 25 (trang 107 sgk), đồng bằng sông Hồng là vùng trọng điểm lương thực, nơi có trình độ thâm canh khá cao, đầu tư nhiều lao động.

=> chọn B

Ý kiến của bạn